För ett sundare inomhusklimat

Varför behövs ventilation?

Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott och hälsosamt liv. Inomhusluften innehåller tyvärr föroreningar, i olika mängd, beroende på årstid och plats. Det är därför viktigt att se till att man har en tillräcklig och ständig luftväxling i bostaden för att din inomhusluft ska vara ren och frisk att andas in.

Vi tillbringar ca 90 % av vår tid inomhus så inser man snabbt att ett bra inomhusklimat och en väl fungerande ventilation är oerhört viktigt.

Lösningar med Reton-sortimentet

Vi människor mår bättre, blir effektivare och presterar mer om vi andas ren luft. Visste du att en vuxen människa har dygnsförbrukning per dag på ca 1kg vatten, 3kg mat men hela 30kg luft. Det motsvarar ca 25 000 liter luft. Varje dag!

Det finns mycket som vi själva kan göra för att förbättra vårt inomhusklimat. Reton-sortimentet innehåller ventilationsprodukter som är anpassade för vårt nordiska klimat och vårt tips till dig är att du kontrollerar din ventilation regelbundet för både ditt eget och husets bästa.

Läs mer i Reton Ventilationsguide