Reton-sortimentet

Reton sortimentet innehåller ventilationsprodukter som är anpassade för vårt nordiska klimat. Med våra produkter kan du på egen hand få en välfungerande ventilation i ditt hem.

Sortimentet innehåller fläktar, ventiler, luftdon, galler och slangar.

Friska våtrum med fläktar 
En bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att effektivt
förebygga fuktskador och mögel.

Frisk luft i bostaden med ventiler 
För att få en god bostadsventilation behöver frisk luft komma in i huset.

Luftdon och galler
Reton har både tilluftsdon, frånluftsdon samt överluftsdon.
Som tillbehör finns galler i olika material och former,
för både invändigt och utvändigt bruk.

Slangar
Retons slangsortiment passar flera olika områden.

Se hela vårt sortiment här